sdf
T I L L I D S H V E R V
Jeg arbejder som plejehjemsassistent på Kirsebærhavens Plejehjem i Valby, hvor jeg er personalets tillidsrepræsentant.
Samtidig er jeg bestyrelsmedlem og integrationsansvarlig i FOA Social og Sundhedsafdeling i København og tovholder for NIF København
i LO´s Netværk i fagbevægelsen, som arbejder for oplysning, bedre organisationer og mere involvering af etniske minoriteter på landets arbejdspladser. Som NIF - koordinator er jeg med i Mentorservice.dk, der er et tværkulturelt mentornetværk, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen. Jeg taler dansk, chichewa og engelsk.