Tillidshverv

Jeg arbejder som plejehjemsassistent på Kirsebærhavens Plejehjem i Valby, hvor jeg er personalets tillidsrepræsentant. Samtidig er jeg bestyrelsesmedlem og integrationsansvarlig i FOA Social og Sundhedsafdeling i København og tovholder for NIF København i LO´s Netværk i fagbevægelsen, som arbejder for oplysning, bedre organisationer og mere involvering af etniske minoriteter på landets arbejdspladser. Som NIF - koordinator er jeg med i Mentorservice.dk, der er et tværkulturelt mentornetværk, hvor jeg også er medlem af bestyrelsen. Jeg taler dansk, chichewa og engelsk.

Honorary offices

I work as a social and health care assistant at the nursing home Kirsebærhaven in Valby where I am a shop assistant for my colleagues. I am also an executive member and integration manager in the trade union FOA’s social and health section in Copenhagen, and I am project coordinator in NIF Copenhagen (Network in the Trade Union Movement), a network that aims at informing, organising and including ethnic minorities in the labour market in Denmark. As a coordinator in NIF I am part of Mentorservice.dk, a cross cultural network of mentors, and an executive member. I speak Danish, Chichewa and English.