Hvad tilbyder jeg

Jeg tilbyder mentoring og konsulentbistand inden for ældreplejen. Ønsket om at rejse tilbage til hjemlandet på sine gamle dage forbliver for mange etniske minoriteter en drøm, når helbredet svigter. Rejsen til hjemlandet bliver alt for besværlig. Børnene er efterhånden blevet mere optaget af deres eget liv på arbejdsmarkedet i Danmark. De kendte familiemønstre fra hjemlandet bliver en illusion. Som ældre kan man derfor ende i isolation. Derfor er det vigtigt, at udbrede kendskabet til de muligheder, som ældreplejen i Danmark har at tilbyde. Og det er vigtigt, at give råd og vejledning til de ældre og til medarbejdere, der daglig arbejder med etniske minoriteter.

What I can offer

I offer mentoring and consultative services within eldercare. For many people with an ethnic minority background the wish to go back to their homeland remains a dream when their health fails. Travelling back becomes too arduous. Their children have become more occupied with their own lives in the labour market in Denmark. Attempts to preserve familiar family patterns from their homelands remain an illusion. As elderly people they can, therefore, end up in isolation. This is why it is important to spread knowledge about the opportunities eldercare in Denmark has to offer, and it is important to give advice and guidance to the elderly people and the professional people who work with ethnic minorities.