Familien i Malawi 

Jeg har boet i Danmark i 42 år, og selv om jeg lever her højt mod nord, er familien i Malawi en vigtig del af min identitet.     Det har altid været vigtigt for mig at kunne klare mig selv og tjene mine egne penge. På den måde er jeg ikke afhængig af andre mennesker.
Pengene giver mig frihed til at gøre de ting som jeg vil, for eksempel at besøge min familie i Malawi. At besøge min familie er vigtigt for min egen identitet. Dengang mine børn var små, var det også vigtigt for mig at vise dem mit hjemland. Via e-mail holder jeg næsten dagligt kontakt med min familie i Malawi. Denne kontakt er essentiel i min tilværelse. En ting som jeg holder meget af, er en hakke, som jeg har fået af min far. I Malawi lever man af opdyrke jorden, og på den måde sørger man for sin families overlevelse. Hakken symboliserer forbindelsen til jorden som en kilde til ernæring, men også menneskets stræben og arbejdsindsats.

My family in Malawi

I have lived in Denmark for 42 years, and although I live in the far North, my family in Malawi make up an important part of my identity. It has always been important to me to be able to manage on my own and make a living on my own. In that way I am not dependent on other people. Money gives me freedom to do what I want to do, e.g., to visit my family in Malawi. Visiting my family is important for my identity. When my children were small, it was important for me to show them my homeland. Via e-mail I am in almost daily contact with my family in Malawi. This is an essential contact in my life. A thing I am very fond of is a hoe my father gave me. In Malawi you live by cultivating the land and thus provide for your family. The hoe symbolises the connection to the land as a source of nutrition, but also people’s endeavour and work effort.